Gevaarlijke goederen

Het is passagiers niet toegestaan om in het vliegtuig artikelen mee te nemen die een gevaar vormen voor de gezondheid van de passagiers en de bemanning, zowel als voor de veiligheid van het vliegtuig en de goederen.

Overeenkomstig de Verordening (Raad van Europa) nr 8/2008 van de Commissie, van 11 december 2007, is VUELING niet gemachtigd als vervoerder voor de hantering en het vervoer van gevaarlijke goederen. Daartoe is het niet toegestaan om de volgende gevaarlijke goederen te vervoeren, noch als ruim- noch als handbagage:
 • Explosieven, munitie of pyrotechnisch materiaal (zoals pyrotechnische apparaten, lichtkogels, speelgoedgeweren en slagpijpjes).
 • Ontvlambare, niet ontvlambare, niet toxische, toxische of giftige gassen (zoals butagas- of propaangasflessen). Cilinders zuurstof of gashoudende lucht dat voor medische doeleinden vereist is, mogen alleen leeg vervoerd worden en de cilinder mag niet meer dan 5 kilo bruto wegen, noch de afmetingen van handbagage overschrijden en dient voorzien te zijn van een bevestigingsriem. In geval dat een passagier zuurstoftoevoer tijdens de vlucht nodig heeft, dient hij dat vooral die dienst aan te vragen door te bellen naar de klantenservice.
 • Ontvlambare vloeistoffen (zoals aanstekervulling, sigaaraanstekers met blauwe vlam, benzine, verf, oplosmiddelen of alcoholische dranken met een alcoholpercentage hoger dan 70% of vloeibare zuurstofsystemen).
 • Ontvlambare lichamen (zoals lucifers), substanties met gevaar voor zelfontbranding, substanties die in contact met water ontvlambare gassen verspreiden.
 • Oxidatiemiddel en organische peroxide (zoals bleekwater).
 • Toxische en besmettelijke substanties.
 • Radioactieve materialen.
 • Corrosieve substanties (zoals kwik in thermometers, zuren, logen of vochtige elektrische accumulatoren).
 • Diverse gevaarlijke goederen (zoals magnetische materialen, spaarlampen, artikelen met verbrandingsmotoren).
Eveneens vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan de volgende goederen te vervoeren:

Als ruim- of als ingecheckte bagage:

 • Vuurwapens en munitie, behalve die voor sport en jacht gebruikt worden. De sport- en jachtvuurwapens mogen als gefactureerde bagage vervoerd worden, op voorwaarde dat ze niet geladen zijn, de veiligheidsvoorziening ingeschakeld hebben en ze in een harde koffer gepakt zijn, zodat ze tijdens de vlucht niet beschadigd worden. De passagier dient het vervoer van vuurwapens mede te delen op het moment van de reservering en de betreffende vergunning te tonen. De passagier is zelf verantwoordelijk om zich te informeren over de beperkingen van elk land. Naast het wapen mag de passagier maximaal 5 kg munitie vervoeren, dat op gepaste wijze ingepakt dient te zijn, apart van het wapen. Het wapen en de munitie mogen niet in dezelfde houder vervoerd worden. Het vervoer van munitie is onderworpen aan de internationale normen betreffende vervoer van gevaarlijke goederen.
 • Steekwapens van alle soorten en afmetingen.
 • Explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten, zoals munitie, slagpijpjes, ontstekers en lonten, mijnen, granaten en andere militaire explosieven, vuurwerk en ander pyrotechnisch materiaal, rookblikken en -patronen en dynamiet, buskruit en kneedspringstoffen.
 • Lichte voertuigen aangedreven met een lithium accu of andere systemen, zoals mini-segway, hoverboard, airwheel, solowheel, balance wheel en andere vergelijkbare apparaten of zwenkwielen.
 •  

Als handbagage:

 • Vuurwapens en andere apparaten die projectielen kunnen afvuren (waaronder inbegrepen alle soorten vuurwapens, zoals pistolen, geweren of jachtgeweren, speelgoedgeweren, imitaties, onderdelen afkomstig van vuurwapens, telescopische kijkers, luchtdruk- en CO2-geweren, alarm- en startpistolen, bogen, kruisbogen en pijlen, harpoen- en speergeweren en katapulten).
 • Apparaten die specifiek ontworpen zijn om te verdoven of te immobiliseren (waaronder inbegrepen stunguns, taserwapens en stroomstokken, apparaten om dieren te verdoven en te doden en chemische stoffen, gassen en sprays, zoals mace, pepperspray, traangas, zuurspray en sprays om dieren te verjagen).
 • Voorwerpen met een scherpe punt of een scherpe rand (waaronder inbegrepen bijlen, hak- en kapmessen, ijsbijlen en ijspikken, messen en zakmessen met een blad van meer dan 6 cm, scheermessen, operatiemessen, ski- en wandelstokken, scharen met een blad van meer dan 6 cm, vechtsportmateriaal met een scherpe punt of rand zwaarden en sabels).
 • Stompe voorwerpen (zoals honkbal- en softbalknuppels, knuppels en stokken of vechtsportmateriaal).
 • Explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten (zoals munitie, slagpijpjes, ontstekers en lonten, replica’s of imitaties van explosieve voorwerpen, mijnen, granaten en andere militaire explosieven, vuurwerk en ander pyrotechnisch materiaal, rookblikken en -patronen, dynamiet, buskruit en kneedspringstoffen).
 • Gereedschappen waarmee ernstige verwondingen kunnen worden toegebracht of waarmee de veiligheid van het luchtvaartuig in gevaar kan worden gebracht (zoals breekijzers, boren en boorkoppen, gereedschap met een blad of schacht van meer dan 6 cm, zoals schroevendraaiers en beitels, zagen, soldeerlampen, penschietpistolen en schiethamers).

Houd er rekening mee dat de lijst van goederen die als gevaarlijk beschouwd worden en goederen die verboden zijn te vervoeren als ruim- of handbagage op elk moment kan variëren als gevolg van wijzigingen in de toepasbare wetgeving.

Voor meer informatie Wetgeving vervoer van gevaarlijke stoffen IATA.

Je gekozen heendatum is later dan de retourdatum.
Alvorens verder te gaan, dien je het aantal passagiers dat gaat reizen te kiezen.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0900 777 0005
8-24 u. elke dag. € 0,18 /min incl. BTW
0900 253 0253
9-21 u. elke dag.
 • ©2016 Vueling Airlines SA