Reisdocumenten

Nationaliteit Pax

Binnenlandse vluchten

Schengen bestemmingen

EU/Niet Schengen

Kroatië

Niet EU/Niet Schengen

Spanjaarden
NIK Paspoort (verlopen worden aanvaard)
Rijbewijs afgegeven in Spanje
NIK PASPOORT Geldig (Behalve A)
NIK PASPOORT Geldig
NIK PASPOORT Geldig
PASPOORT + visum voor land van bestemming indien vereist. Geldig.
Italiaanse nationaliteit
Nationaal identiteitsbewijs.
Geldig paspoort.
Rijbewijs met foto.
Vaarbewijs.
Kaart gepensioneerde.
Vergunning voor het uitvoeren van verwarmingsinstallaties.
Wapenvergunning.
ID-kaart met foto, afgegeven en gestempeld door overheidsorgaan.
Geldig ID of paspoort.
Geldig ID of paspoort.
Geldig ID of paspoort.
Geldig paspoort en visum voor land van bestemming indien vereist.
Europese Unie + Andorra, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.
NIK Paspoort (verlopen worden aanvaard)
Residentiekaart afgegeven door een van kracht zijnde Schengen lidstaat.
Rijbewijs afgegeven in Spanje.
NIK PASPOORT Geldig (Behalve B)
NIK PASPOORT Geldig (Behalve C).
NIK PASPOORT Geldig.
PASPOORT + visum voor land van bestemming indien vereist. Geldig.
Derde landen.
PASPOORT* + visum indien vereist, geldig.
PASPOORT* + visum voor land van bestemming indien vereist, geldig.
PASPOORT* + Residentiekaart afgegeven door een van kracht zijnde Schengen lidstaat.
PASPOORT* + visum voor land van bestemming indien vereist. Geldig.
PASPOORT* + visum voor land van bestemming indien vereist. Geldig.
PASPOORT* + visum voor land van bestemming indien vereist. Geldig.

* Het paspoort dient nog minstens drie maanden na de voorziene vertrekdatum van het grondgebied van de lidstaten geldig te zijn en in de voorgaande tien jaar afgegeven te zijn.
Spanjaarden die naar Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Nederland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Portugal, Zweden en Zwitserland reizen, mogen met een tot vijf jaar na verloopdatum verlopen paspoort reizen.

Verlopen documenten

Behalve A)
De Spanjaarden die reizen naar Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Nederland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Portugal, Zweden en Zwitserland mogen met een verlopen paspoort reizen tot 5 jaar.
Behalve B)
Inwoners van: Duitsland (NIK tot 1 jaar), Oostenrijk, België, Frankrijk, Nederland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Portugal en Zwitserland mogen vliegen naar Spanje met een verlopen paspoort tot 5 jaar.
Behalve C)
Inwoners van Verenigd Koninkrijk mogen naar Spanje reizen met een verlopen paspoort tot 1 jaar.

Benodigde documenten voor inwoners van de Balearen, de Canarische Eilanden en Ceuta

Voor het verkrijgen van de korting dient elke passagier aan de incheckbalie of gate te kunnen aantonen dat bij inwoner is middels een geldige inschrijving in het register dat door het gemeentehuis zelf is afgegeven of het document van de betreffende Kamers waarin het kiesdistrict van de gekozen gedeputeerde of senator vermeld wordt.

Het nationale identiteitsbewijs of paspoort dient ter aantoning van de identiteit, niet van het inwoner zijn. VUELING is gerechtvaardigd kopieën te maken van de getoonde documenten en de passagier aan boord te weigeren indien er een defect of onregelmatigheid geconstateerd wordt.

Minderjarigen onder de 14 met begeleiding

Minderjarige passagiers onder de 14 jaar zijn vrijgesteld vanhet bij zich hebben van documenten, mits aan de volgende veronderstellingen wordt voldaan:
  • Nationale vluchten.
  • Op de reservering van de begeleidende volwassenen voorkomen.
  • Minderjarige passagiers van onder de 14 jaar die naar internationale bestemmingen reizen zijn verplicht:
  • Internationale vluchten dienen hun eigen individuele documenten bij zich te hebben om buiten Spanje te reizen of binnen de Europese Unie. Inschrijvingen van kinderen in het paspoort van de ouders zijn niet geldig.

Alleen reizende minderjarigen tussen 12 en 18 jaar

Nationale vluchten:
  • Nationaal Identiteitsbewijs of geldig paspoort.
Internationale vluchten:
  • Nationaal Identiteitsbewijs geldig + machtiging van vader/moeder/voogd die men bij de politie, rijkspolitie, rechtbanken, notarissen en burgemeesters kan krijgen).
  • Paspoort (zie schema boven).


Het kan zijn dat overheidsinstanties bij kinderen jonger dan 18 jaar die in bepaalde landen wonen en zonder de begeleiding van een van zijn ouders of wettelijk voogd reizen, naar een formulier vragen dat vóór vertrek van de vlucht door hen werd ondertekend en zonder welke de minderjarige niet mag instappen. Voor meer informatie kun je de vervoersvoorwaarden bekijken.

Passagiers die hun documentatie kwijt zijn

Origineel bij de politie of bevoegd gezag ingediende aanklacht. Alleen voor nationale vluchten of voor passagiers die naar hun land terugkeren (Schengen lidstaten).

Aanvullende informatie

Voor alle uitzonderingen die buiten het schema vallen, kan de volgende website geraadpleegd worden www.iatatravelcentre.com

Het is bijvoorbeeld rechtsgeldig om een reisdocument te tonen dat afgegeven is krachtens de inhoud van de Conventie betreffende de Status van Vluchtelingen van de VN. Dit document, afgegeven door een regering, krachtens Artikel 28(1) van de Conventie van de VN van 1951, wordt als geldig paspoort aanvaard. Eveneens is een reisdocument geldig als het krachtens de inhoud van de Conventie van de VN is, afgegeven door één van de contracterende staten krachtens het bepaalde in Artikel 27 van de Conventie van de VN van 1954 voor ontheemden. Eveneens mogen Duitse kinderen van minder dan 10 jaar vliegen met het reisdocument Kinderausweis, uitgegeven door de regering.
Je gekozen heendatum is later dan de retourdatum.
Alvorens verder te gaan, dien je het aantal passagiers dat gaat reizen te kiezen.