Documentación para viaxar

Sexa cal sexa o teu destino, cómpre que teñas clara de antemán a documentación que precisas para viaxar. Ver máis

Ten en conta que:

 • Se tes que pasar polo control de pasaportes, debes chegar ao aeroporto con tempo abondo.
 • Se voas dentro do espazo Schengen non será necesario pasar por ningún control de documentación.
 • Podes ampliar esta información na páxina web oficial de IATA ou na web do Consulado do país de destino.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nacionalidade española
Voos domésticos (nacionais)
 • DNI ou pasaporte (acéptanse caducados).
 • Carné de conducir expedido en España.
Destinos Schengen
Países
 • DNI ou pasaporte en vigor.
  Excepción: os españois que viaxen a Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Holanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Portugal, Suecia e Suíza poden viaxar co pasaporte caducado ata 5 anos.
UE/Non Schengen
Países
 • DNI ou pasaporte en vigor.
Non UE/Non Schengen
 • Pasaporte en vigor + visado para o país de destino se se require.
Nacionalidade italiana
Voos domésticos (nacionais)
 • Documento Nacional de Identidade.
 • Pasaporte en vigor.
 • Permiso de conducir con fotografía.
 • Licenza de navegación.
 • Carné de pensionista/xubilado.
 • Licenza para realización de instalacións térmicas.
 • Permiso de armas.
 • Tarxeta identificativa con fotografía emitida e selada pola Administración.
Destinos Schengen
Países
 • DNI ou pasaporte en vigor.
UE/Non Schengen
Países
 • DNI ou pasaporte en vigor.
Non UE/Non Schengen
 • Pasaporte en vigor + visado para o país de destino se se require.
Unión Europea + Andorra, Islandia, Noruega, Lietchtenstein e Suíza. Países
Voos domésticos (nacionais)
 • DNI ou pasaporte (acéptanse caducados).
 • Tarxeta de residencia expedida por un Estado Schengen en vigor.
 • Carné de conducir expedido en España.
Destinos Schengen
Países
 • DNI ou pasaporte en vigor.
  Excepción: os cidadáns de Alemaña (DNI caducado ata 1 ano), Austria, Bélxica, Francia, Holanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Portugal e Suíza poderán voar a España co seu pasaporte caducado ata 5 anos.
UE/Non Schengen
Países
 • DNI ou pasaporte en vigor.
  Excepción: os cidadáns do Reino Unido poderán voar a España co pasaporte caducado ata 1 ano.
Non UE/Non Schengen
 • Pasaporte en vigor + visado para o país de destino se se require.
Outros países
Voos domésticos (nacionais)
 • Pasaporte* + visado se se require en vigor.
Destinos Schengen
Países
 • Pasaporte* + visado para o país de destino se se require en vigor.
 • Pasaporte* + Tarxeta de residencia expedida por un Estado Schengen en vigor.
UE/Non Schengen
Países
 • Pasaporte* + visado para o país de destino se se require. Ambos os dous en vigor.
Non UE/Non Schengen
 • Pasaporte* + visado para o país de destino se se require. Ambos os dous en vigor.

*Importante: O pasaporte deberá ser válido como mínimo tres meses despois da data prevista de partida do territorio dos Estados membros e deberá estar expedido dentro dos dez anos anteriores.

Menores de 14 anos con acompañante
Voos domésticos (nacionais)
 • Os pasaxeiros menores de 14 anos e bebés quedan exentos de levar documentación sempre e cando figuren na mesma reserva ca os adultos acompañantes.
  *A pesar de non ser obrigatorio, se o menor dispón de documentación propia, recomendamos levala.
Voos internacionais
 • Os pasaxeiros menores de 14 anos e bebés deben levar a súa propia documentación individual e unipersoal (DNI ou pasaporte) para viaxaren fóra de España ou no espazo da Unión Europea. Non serán válidas as inscricións de nenos no pasaporte dos pais.

*Importante: para menores con nacionalidade española: en voos internacionais, se o menor viaxa só cun dos pais, é posible que se solicite por parte das autoridades unha autorización expresa do proxenitor non acompañante ou de quen exerza legalmente a patria potestade. Podes solicitar esta autorización en comisarías de Policía, postos da Garda Civil, xulgados, notarios e alcaldes.

Servizo de acompañamento de menores
Voos domésticos (nacionais)
 • DNI ou pasaporte en vigor + copias do formulario de autorización de menores cubertas a man e asinadas polo pai/nai ou titor.
Voos internacionais
 • DNI + copias do formulario de autorización de menores cubertas a man e asinadas polo pai/nai ou titor + autorización do pai/nai/titor que se obtén nas Comisarías de Policía, Postos da Garda Civil, Xulgados, Notarios e Alcaldes.

A contratación deste servizo durante a reserva é obrigatoria para nenos de entre 5 e 11 anos, aínda que existen 2 excepcións:
- Para pasaxeiros menores de ata 14 anos con orixe en calquera aeroporto de Italia, cómpre contratar este servizo a través do noso Centro de atención ao cliente.
- Para pasaxeiros menores de ata 18 anos de nacionalidade romanesa con orixe en calquera aeroporto de Romanía, cómpre contratar este servizo a través do noso Centro de atención ao cliente.

Menores españois entre 12 e 18 anos viaxando sós
Voos domésticos (nacionais)
 • DNI ou pasaporte en vigor.
Voos internacionais
 • DNI + autorización do pai/nai/titor que se obtén nas Comisarías de Policía, Postos da Garda Civil, Xulgados, Notarios e Alcaldes).
 • Pasaporte

*É posible que as autoridades esixan aos menores de 18 anos residentes en determinados países que viaxen sen a compañía dos seus pais ou dun titor legal un formulario asinado por estes antes da saída do voo, sen o cal non se lles permitirá embarcar. Para máis información, podes consultar as condicións de transporte.

*O servizo de acompañamento de menores debe solicitarse durante a reserva.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Información de Pasaxeiro por Anticipado (API)

Para voos con orixe ou destino Reino Unido ou voos desde un país que non forma parte do territorio Schengen cara a Europa, é obrigatorio cubrir o documento API (Información de Pasaxeiro por Anticipado). Esta información é requirida polos gobernos destes países antes de comezar a viaxe.

Residentes nas Illas Baleares, Illas Canarias e Ceuta

Actualmente, o proceso de validación da condición de residente realízase durante o proceso de compra enviándolle a información directamente ao Ministerio de Fomento. Os pasaxeiros, cuxa condición de residente non se verificase durante a reserva, deberán acreditar a súa residencia no mostrador de facturación ou na porta de embarque. Para iso, deberá presentarse o documento de empadroamento en vigor emitido polo propio concello ou a credencial das correspondentes Cámaras nas que conste a circunscrición de Deputado ou Senador electo. Ten en conta que se non se acredita a condición de residente, o pasaxeiro non poderá voar.

O documento nacional de identidade ou pasaporte servirá para acreditar a identidade, pero non a residencia, quedando VUELING lexitimada para facer copias da documentación presentada e de denegarlle o embarque ao pasaxeiro se detecta calquera deficiencia ou anomalía.

Familia numerosa

Antes do embarque, debe presentarse o orixinal ou unha copia compulsada do Certificado de membro de familia numerosa que os acredita como tales, expedidos pola Comunidade Autónoma.

Pasaxeiros que perderon a documentación

Denuncia orixinal presentada na Policía ou Autoridade Competente. Só para voos nacionais ou para pasaxeiros que regresen ao seu país (Estado Schengen). Os pasaxeiros que voen a outros destinos, deben poñerse en contacto coa embaixada do seu país.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Países pertencentes ao espazo Schengen
 • Alemaña, Austria, Bélxica, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia (non-UE), Italia, Letonia, Liechtenstein (non-UE), Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega ( non-UE), Polonia, Portugal, República Checa, Suecia e Suíza (non-UE).

Países pertencentes á Unión Europea (UE) - Non Schengen
 • Bulgaria, Chipre, Croacia, Irlanda, Reino Unido e Romanía.

Unión Europea
 • Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polonia, Portugal, Romanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia e Reino Unido.

Seleccionaches unha data de ida que é posterior á data de regreso.
Antes de continuar debes seleccionar o número de pasaxeiros que van viaxar.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • ©2016 Vueling Airlines SA