Bidaiak documentation

Nazionalitatea Pax

Etxeko hegaldiak

Schengen Helmugak

EB / Ez Schengen

Kroazia

Ez EB / Ez Schengen

Espainiarrak
NAN Pasaportea (Iraungita ere onartzen dira)
Gida-baimena Espainian jaulkia
NAN PASAPORTEA Indarrean (A Salbuespena)
NAN PASAPORTEA Indarrean
NAN PASAPORTEA Indarrean
PASAPORTEA + helmuga-herrialderako bisa, beharrezkoa bada Indarrean:
Nazionalitate italiarra
Nortasun agiri nazionala.
Pasaportea indarrean.
Argazkidun gidabaimena.
Nabigazio-lizentzia.
Pentsiodun-/erretiratu-agiria.
Instalazio termikoak egiteko baimena.
Arma-baimena.
Administrazioak jaulkitako eta zigilatutako identifikazio-agiri argazkiduna.
NAN edo pasaportea indarrean.
NAN edo pasaportea indarrean.
NAN edo pasaportea indarrean.
Pasaportea indarrean eta helmugako herrialderako bisa, halakorik behar izanez gero.
Europar Batasuna + Andorra, Islandia, Norvegia, Liechtenstein eta Suitza
NAN Pasaportea (Iraungita ere onartzen dira)
Egoiliar-txartela, Schengen estatu batek jaulkia, indarrean
Gida-baimena Espainian jaulkia.
NAN PASAPORTEA Indarrean (B Salbuespena)
NAN PASAPORTEA Indarrean (C Salbuespena)
NAN PASAPORTEA Indarrean.
PASAPORTEA + helmuga-herrialderako bisa, beharrezkoa bada Indarrean:
Beste herrialde batzuk.
PASAPORTEA* + bisa eskatzen bada indarrean.
PASAPORTEA* + helmuga-herrialderako bisa, beharrezkoa bada indarrean
PASAPORTEA* +Egoiliar-txartela, Schengen Estatu batek jaulkia, indarrean.
PASAPORTEA* + helmuga-herrialderako bisa, beharrezkoa bada Indarrean:
PASAPORTEA* + helmuga-herrialderako bisa, beharrezkoa bada Indarrean:
PASAPORTEA* + helmuga-herrialderako bisa, beharrezkoa bada Indarrean:

* Pasaporteak baliozkoa izan beharko du hiru hilabetez gutxienez Estatu kideetako lurraldetik ateratzeko aurreikusitako datatik aurrera eta aurreko hamar urteetan jaulkia izan beharko du.
Alemania, Austria, Belgika, Frantzia, Holanda, Liechtenstein, Luxenburgo, Malta, Monako, Portugal, Suedia eta Suitzara bidaiatuko duten espainiarrek pasaportea iraungita bidaiatzeko modua izango dute, indarraldia amaitu eta bost urte beranduagora arte.

Dokumentazio iraungia

A) Salbuespena
Alemania, Austria, Belgika, Frantzia, Holanda, Liechtenstein, Luxenburgo, Malta, Monako, Portugal, Suedia eta Suitzara bidaiatuko duten espainiarrek pasaportea 5 urtez iraungita bidaiatzeko modua izango dute.
B) Salbuespena
Honako hiritarrak: Alemania (NAN urtebetera arte), Austria, Belgika, Frantzia, Holanda, Liechtenstein, Luxenburgo, Monako, Portugal eta Suitzakoek, Espainiara pasaportea 5 urtez iraungita ere hegaz egiteko modua izango dute.
C) Salbuespena
Erresuma Batuko herritarrek Espainiara pasaportea urtebetez iraungita ere hegaz egiteko modua izango dute.

Balear Uharteetan, Kanrariar Uharteetan eta Ceutan bizi direnentzako beharrezko dokumentazioa

Deskontua lortzeko bidaiari bakoitzak fakturazio-mahaian edo hegazkineratzeko atean bizitorkia egiaztatu beharko du, udalak berak jaulkitako eta indarrean den erroldatze-dokumentuaren bitartez edo Diputatu edo Senatari hautetsi hauteskunde-barrutia jasotzen duten dagozkion Ganberen kredentzialaren bitartez.

Nortasun agiri nazionalak edo pasaporteak nortasuna egiaztatzeko balio izango dute, ez ordea bizitokia egiaztatzeko; VUELINGek aurkeztutako dokumentazioaren kopiak egiteko ahalmena izango du, baita bidaiariari hegazkineratzea galarazteko ere akats edo irregulartasunik antzemanez gero.

Lagundutako 14 urte baino txikiagoak

14 urte baino gutxiago dituzten bidaiariek ez dute zertan dokumentaziorik eraman, beti ere honako baldintzak betetzen badira:
  • Hegaldi nazionalak.
  • Laguntzen dituzten helduen erreserba berean agertzea.
  • Nazioarteko helmugetara bidaiatu behar duten 14 urte baino gutxiago dituzten bidaiariek honako betebeharrak dituzte:
  • Nazioarteko hegaldiek bere banakako dokumentazio propio eta pertsona bakarrekoa eraman behar dute Espainiatik kanpora edo Europar Batasuneko espazioan bidaiatzeko. Ez dute baliorik izango haurren inskripzioak gurasoen pasaportean.

Bakarrik bidaiatzen duten 12 eta 18 urte arteko adingabeak

Hegaldi nazionalak:
  • Nortasun Agiri Nazionala edo Pasaportea indarrean.
Nazioarteko hegaldietan:
  • Nortasun Agiri Nazionala indarrean + aita/ama/tutorearen baimena (Polizia Etxeetan, Guardia Zibilaren Etxeetan, Epaitegi, Notariotza eta Alkatetzetan lortzen dena)
  • Pasaportea (ikus goiko koadroa).


Baliteke hainbat herrialdetan bizi diren eta bere guraso edo legezko tutoreen laguntzarik gabe bidaiatzen diren 18 urtetik beherako bidaiariei agintariek horiek hegaldia atera baino lehen sinatutako galdetegi bat eskatzea; hori gabe ez zaie hegazkineratzeko aukerarik emango. Informazio gehiago izateko garraio-baldintzak kontsulta ditzakezu.

Dokumentazioa galdu duten bidaiariak

Polizia edo dagokion autoritatearen aurrean aurkeztutako salaketa originala. Hegaldi nazionaletarako edo bere herrialdera itzultzen diren bidaiarientzako soilik (Schengen Estatua)

Informazio osagarria

Koadroan azaldutako arauetatik at geratzen diren salbuespen guztietarako, helbide honetan kontsulta egin daiteke: www.iatatravelcentre.com

Adibidez, baliozkoa da NBEren Errefuxiatuen estatutuari buruzko Hitzarmenaren edukiarekin bat etorriz jaulkitako bidaia-dokumentu bat aurkeztea. Dokumentu hau gobernu batek eman beharko du NBEren 1951ko Hitzarmenaren 28(1) Artikuluaren arabera, eta baliozko pasaporte gisa onartzen da. Halaber, NBEren Hitzarmenaren edukiarekin bat datorren bidaia-dokumentu bat ere baliozkoa da; Estatu kontratu-hartzaileetakoren batek jaulki egin beharko du, NBEren 1954ko aberrigabeentzako Hitzarmenaren 27. Artikuluan zehaztutakoaren arabera. Gobernuak jaulkitako Kinderausweis bidaia-dokumentua erabiltzen duten 10 urte baino gutxiago dituzten haur alemaniarrek ere hegaz egiteko modua izango dute.
Itzultzeko eguna baino geroagokoa den joateko egun bat aukeratu duzu.
Jarraitu baino lehenago bidaiatuko duten bidaiarien kopurua aukeratu behar duzu.