Mercaderies perilloses

Els passatgers no estan autoritzats a introduir a l'aeronau articles que constitueixin un risc per a la salut dels passatgers i la tripulació, i per a la seguretat de les aeronaus i els béns.

D'acord amb el Reglament (CE) núm. 8/2008 de la Comissió de l'11 de desembre de 2007, VUELING no és un transportista autoritzat per a la manipulació i el transport de mercaderies perilloses. Per tant, no està permès transportar les següents mercaderies perilloses ni a l'equipatge de la bodega ni a l'equipatge de mà:
 • Explosius, municions o material pirotècnic (com ara dispositius pirotècnics, bengales, torxes, pistoles de joguina i fulminants).
 • Gasos inflamables, no inflamables, no tòxics, tòxics o verinosos (com ara ampolles de gas butà o propà). Els cilindres d'oxigen o aire gasós necessaris per a finalitats mèdiques només poden transportar-se buits i no poden superar els 5 kg de pes brut, ni superar les mesures de l'equipatge de mà i han d'anar equipats amb una corretja de subjecció. Si el Passatger necessités el subministrament d'oxigen durant el vol, haurà de sol•licitar prèviament l'esmentat servei al Transportista trucant al Centre d'Atenció al Client.
 • Líquids inflamables (com ara recanvis per a encenedor, encenedors de cigars de flama blava, gasolina, pintures, dissolvents o begudes alcohòliques amb un contingut d'alcohol superior al 70 % o sistemes d'oxigen líquid).
 • Sòlids inflamables (com ara llumins), substàncies amb risc de combustió espontània, substàncies que en contacte amb l'aigua emeten gasos inflamables.
 • Substàncies oxidants i peròxid orgànic (com ara lleixius).
 • Substàncies tòxiques i infeccioses.
 • Materials radioactius.
 • Substàncies corrosives (com ara el mercuri dels termòmetres, àcids, àlcalis o acumuladors elèctrics humits).
 • Diverses mercaderies perilloses (com ara materials imantats, bombetes de baix consum, articles amb motors de combustió interna).
Per raons de seguretat, també està prohibit transportar els següents articles:

Com a equipatge de bodega o facturat::

 • Armes de foc i municions, excepte les destinades a finalitats esportives i de caça. Les armes de foc esportives i de caça podran transportar-se com a equipatge facturat sempre que estiguin descarregades, amb el fiador posat i embalades en una maleta rígida, de manera que no es facin malbé durant el vol. El passatger haurà de comunicar el transport d'armes de foc en el moment de la reserva i presentar el seu corresponent permís. Serà responsabilitat del passatger informar-se sobre les restriccions de cada país. A més de l'arma, el passatger podrà transportar un màxim de 5 kg de munició, que haurà d'embalar de manera adequada, separadament de l'arma. L'arma i la munició no es poden transportar en el mateix contenidor. El transport de municions està subjecte a les normes internacionals sobre transport d'articles perillosos.
 • Armes blanques de qualsevol classe i mida.
 • Substàncies i dispositius explosius i incendiaris, com ara municions, fulminants, detonadors i espoletes, mines, granades i altres càrregues explosives d'ús militar, focs artificials i altres articles de pirotècnia, pots de fum i cartutxos generadors de fum i dinamita, pólvora i explosius plàstics.
 • Vehicles de transport lleuger propulsats mitjançant una bateria de liti o altres sistemes, com ara un mini-segway, hoverboard, airwheel, solowheel, balance wheel i altres aparells o rodes pivotants d'equilibri o semblants.

Com a equipatge de mà:

 • Armes de foc i altres dispositius que descarreguin projectils (incloent-hi tot tipus d'armes de foc, com ara pistoles, rifles o escopetes, pistoles de joguina, imitacions, peces procedents d'armes de foc, excepte mires telescòpiques, armes d'aire comprimit i CO2, pistoles llença-bengales i pistoles "estàrter" o de senyalització, arcs, ballestes i fletxes, arpons i fusells de pesca, i fones i tiradors).
 • Dispositius específicament dissenyats per atordir o immobilitzar (incloent-hi pistoles per atordir, pistoles elèctriques tipus "Taser" o bastons per atordir, aparells atordidors per a animals i pistoles de matador i productes químics, gasos i nebulitzadors neutralitzadors o paralitzadors, com ara gasos lacrimògens, polvoritzadors d'àcid i aerosols repel•lents d'animals).
 • Objectes de punta esmolada o vora tallant (incloent-hi destrals, destralons i similars, picots i punxons per al gel, ganivets i navalles amb fulles de més de 6 cm de longitud, fulles i navalles d'afaitar, bisturins, bastons d'esquí i excursionisme, tisores amb fulles de més de 6 cm de longitud, equips d'arts marcials punxeguts o tallants i espases i sabres).
 • Instruments contundents (com ara bats de beisbol i softbol, pals i bastons o equips d'arts marcials).
 • Substàncies i dispositius explosius o incendiaris (com ara municions, fulminants, detonadors i espoletes, reproduccions o imitacions de dispositius explosius, mines, granades i altres càrregues explosives d'ús militar, focs artificials i altres articles de pirotècnia, pots de fum i cartutxos generadors de fum i dinamita, pólvora i explosius plàstics).
 • Eines de treball que poden utilitzar-se per provocar ferides a per amenaçar la seguretat de l'aeronau (com ara palanques, trepants i broques, eines amb una fulla o un eix de més de 6 cm de longitud, com ara tornavisos i enformadors, serres, bufadors, pistoles de projectil fix i pistoles engrapadores).

Cal tenir en compte que la llista d'articles que es consideren mercaderies perilloses i articles prohibits per al transport com a equipatge de bodega o de mà pot variar en qualsevol moment com a conseqüència dels canvis en la normativa reguladora vigent.

Per a més informació, consulteu la Reglamentació de Mercaderies Perilloses d'IATA.

Has seleccionat una data d'anada que és posterior a la data de tornada.
Abans de continuar, has de seleccionar el número de passatgers que viatjaran.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
807 300 745
8-24 h tots els dies. 0,91 €/minut des de xarxa fixa i 1,27 €/minut des de xarxa mòbil, imp. incl.
902 808 005
De 0 a 24 h tots els dies (Atenció personalitzada: de 9 a 21 h)
 • ©2016 Vueling Airlines SA