Documentació del viatge

Nacionalitat pax

Vols domèstics

Destinacions Schengen

UE / No Schengen

Croàcia

No VE / No Schengen

Espanyola
DNI Passaport (s’accepten caducats)
Carnet de conduir emès a Espanya
DNI PASSAPORT En vigor (Excepció A)
DNI PASSAPORT En Vigor
DNI PASSAPORT En vigor
PASSAPORT + visat per al país de destinació, si cal. En vigor.
Nacionalitat italiana
Document nacional d'identitat.
Passaport en vigor.
Permís de conduir amb fotografia.
Llicència de navegació.
Carnet de pensionista/jubilat.
Llicència per a la realització d'instal·lacions tèrmiques.
Permís d'armes.
Targeta d'identificació amb fotografia emesa i segellada per l'Administració.
DNI o passaport en vigor.
DNI o passaport en vigor.
DNI o passaport en vigor.
Passaport en vigor i visat per al país de destinació, si cal.
Unió Europea + Andorra, Islàndia, Noruega, Liechtenstein i Suïssa.
DNI Passaport (s’accepten caducats)
Targeta de residència en vigor emesa per un estat Schengen.
Carnet de conduir emès a Espanya.
DNI PASSAPORT En vigor (Excepció B)
DNI PASSAPORT En vigor (Excepció C).
DNI PASSAPORT En vigor.
PASSAPORT + visat per al país de destinació, si cal. En vigor.
Tercers països.
PASSAPORT* + visat en vigor, si cal.
PASSAPORT* + visat en vigor per al país de destinació, si cal.
PASSAPORT* + Targeta de residència en vigor emesa per un Estat Schengen.
PASSAPORT* + visat per al país de destinació, si cal. En vigor.
PASSAPORT* + visat per al país de destinació, si cal. En vigor.
PASSAPORT* + visat per al país de destinació, si cal. En vigor.

* El passaport haurà de ser vàlid com a mínim tres mesos després de la data prevista de sortida del territori dels Estats membres i haurà d'haver estat expedit dins els deu anys anteriors.
Els ciutadans espanyols que viatgen a Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Holanda, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Portugal, Suècia i Suïssa poden viatjar amb el passaport caducat fins a cinc anys després del seu període de vigència.

Documentació caducada

Excepció A)
Els espanyols que viatgen a Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Holanda, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Portugal, Suècia i Suïssa poden viatjar amb el passaport caducat durant 5 anys.
Excepció B)
Els ciutadans de: Alemanya (DNI fins 1 any), Àustria, Bèlgica, França, Holanda, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Portugal, Suècia i Suïssa podran volar a Espanya amb el passaport caducat durant 5 anys.
Excepció C)
Els ciutadans del Regne Unit podran volar a Espanya amb el passaport caducat fins 1 any.

Documentació necessària per a residents de les Illes Balears, les Illes Canàries i Ceuta

Per aconseguir el descompte, cada passatger haurà d'acreditar al taulell de facturació o porta d'embarcament la condició de resident per mitjà del document d’empadronament en vigor emès per l’ajuntament o la credencial de les corresponents Càmeres on hi consti la circumscripció de Diputat o Senador electe.

El document nacional d'identitat o passaport servirà per acreditar la identitat, però no la residència, i VUELING estarà legitimada a fer còpies de la documentació presentada i a denegar l'embarcament al passatger si es detecta qualsevol deficiència o anomalia.

Menors de 14 anys amb acompanyant

Els passatgers menors de 14 anys estan exemptsde dur documentació sempre i quan es compleixen les condicions següents:
  • Vols nacionals.
  • Consten a la mateixa reserva que els acompanyants.
  • Els passatgers menors de 14 anys que viatgen a destinacions internacionals tenen l' obligació de:
  • Vols internacionals han de dur la seva pròpia documentació individual i unipersonal per viatjar fora d'Espanya o a l'espai de la Unió Europea. No seran vàlides les inscripcions de nens al passaport dels pares.

Menors entre 12 i 18 anys que viatgen sols

Vols nacionals:
  • Document Nacional d’Identitat o Passaport en vigor.
Vols internacionals:
  • Document Nacional d’Identitat en vigor + autorització del pare/mare/tutor que s’obté a les Comissaries de Policia, Llocs de la Guàrdia Civil, Jutjats, Notaris i Alcaldes.
  • Passaport (consulta el quadre anterior).


És possible que les autoritats exigeixin als menors de 18 anys residents en determinats països que viatgin sense la companyia dels seus pares o d'un tutor legal, un formulari signat pels pares o els tutors legals abans de la sortida del vol, sense el qual no se'ls permetrà embarcar. Per obtenir més informació, pots consultar les condicions de transport.

Passatgers que han perdut la documentació

Denúncia original presentada a la Policia o Autoritat Competent. Només per als vols nacionals o per a passatgers que tornen al seu país (estat Schengen).

Informació complementària

Per obtenir informació sobre totes les excepcions no contemplades en la normativa exposada al quadre, pots consultar el web www.iatatravelcentre.com

Per exemple, és vàlid presentar un document de viatge emès de conformitat amb el contingut de la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de l’ONU. Aquest document, que haurà d’emetre un govern d’acord amb l’Article 28(1) de la Convenció de l’ONU del 1951, s’accepta com a passaport vàlid. De la mateixa manera, té validesa un document de viatge de conformitat amb el contingut de la Convenció de l’ONU, que haurà d’emetre un dels Estats contractants segons allò estipulat a l’Article 27 de la Convenció de l’ONU del 1954 per als apàtrides. També poden volar els nens alemanys menors de 10 anys que utilitzin el document de viatge Kinderausweis emès pel govern.
Has seleccionat una data d'anada que és posterior a la data de tornada.
Abans de continuar, has de seleccionar el número de passatgers que viatjaran.