Condicions d'ús del lloc web

www.vueling.com

Aquestes condicions generals d'ús regulen l'accés i la utilització del lloc web www.vueling.com (el "Lloc Web"), el contingut del qual té caràcter exclusivament informatiu. El Lloc Web ha estat creat per Vueling Airlines, SA amb domicili social al Prat de Llobregat (Barcelona), Parc de Negocis Mas Blau II, Pla de l'Estany, 5, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 196, Tom 36403, Full B-279224, CIF A-63422141 ("Vueling"), número de fax 933787879. L'accés i la navegació d'un usuari pel Lloc Web implica el coneixement i l'acceptació sense reserves dels següents termes i condicions (les "Condicions Generals"):
1.
Termes i condicions

1.1. Els continguts, les activitats comercials, els productes i els serveis inclosos al Lloc Web no estan concebuts ni dirigits a les persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no estiguin degudament autoritzats.

1.2. El Lloc Web comprèn únicament les pàgines servides per www.vueling.com en cada moment. L'accés al Lloc Web i la navegació corresponent són responsabilitat exclusiva dels usuaris en els termes previstos en aquestes Condicions Generals.

1.3. La consulta de qualsevol dels continguts del Lloc Web no constitueix per ella mateixa cap tipus de relació contractual entre Vueling i l'usuari.

2.
Obligacions de l'usuari

2.1. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del Lloc Web de conformitat amb la Llei, aquestes Condicions Generals i les condicions particulars dels serveis que ofereixi Vueling en cada moment, els quals no pot utilitzar per:

(I) Fer activitats il•lícites o constitutives de delicte, contràries a la bona fe, la moral, l'ordre públic, els usos i/o les activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel•lectual i industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

(II) Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans.

(III) Introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nocius) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics de Vueling, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d'aquest Lloc Web.

(IV) Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i la contrasenya; l'accés per part d'un usuari no autoritzat a aquesta informació s'ha de comunicar immediatament a Vueling. A aquests efectes, Vueling es reserva el dret a modificar el nom d'usuari i la contrasenya per a la protecció del servei.

(V) Posar a disposició dels altres usuaris, enviar per correu electrònic o d'alguna manera transmetre qualsevol contingut que, d'acord amb les disposicions aplicables o relacions contractuals existents, l'usuari no estigui autoritzat a transmetre (com ara informació privilegiada, informació protegida per drets de propietat industrial o intel•lectual, o informació sobre la qual tingui un deure de confidencialitat).

(VI) Realitzar pràctiques d'inundació i, en general, difondre publicitat no sol•licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals" o qualsevol altra forma d'informació, excepte a les àrees del Lloc Web específicament habilitades.

(VII) Reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre o explotar per a fins comercials, totalment o parcialment, els continguts del Lloc Web.

2.2. Els usuaris que contractin serveis a través del Lloc Web manifesten que són majors d'edat conforme a la legislació espanyola. En cas de contractació per menors d'edat, es requereix l'autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat.

3.
Modificació de la informació

Vueling es reserva el dret exclusiu a actualitzar, modificar o eliminar els continguts del Lloc Web, així com el dret a limitar-hi o impedir-hi l'accés. Vueling pot exercir aquests drets en qualsevol moment i sense avís previ.

4.
Continguts

4.1. Vueling es compromet a esforçar-se tant com pugui per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al Lloc Web. En qualsevol cas, Vueling estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d'eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer al Lloc Web, llevat dels aspectes prescrits per Llei.

4.2. Vueling no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que hi pugui haver entre els documents impresos i la versió electrònica publicada al Lloc Web, llevat dels supòsits prescrits per la normativa vigent. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al Lloc Web, prevaldrà la versió impresa.

4.3. Vueling no es responsabilitza de cap manera dels continguts, les activitats comercials, els productes i els serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics, directament o indirectament, a través del Lloc Web. La presència d'enllaços al Lloc Web, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació amb relació als enllaços en qüestió. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Vueling i els particulars o les empreses titulars dels llocs web als quals es pugui accedir mitjançant aquests enllaços. Vueling es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen al Lloc Web.

5.
Navegació, accés i seguretat

5.1. Vueling s'esforça al màxim perquè la navegació es faci en les millors condicions.

5.2. Aquest Lloc Web està dissenyat per ser compatible amb el navegador Internet Explorer. En aquest context, Vueling no es fa responsable dels perjudicis de cap mena que pogués ocasionar als usuaris la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals s'ha dissenyat el Lloc Web.

5.3. Vueling no assumeix cap responsabilitat ni garanteix que l'accés al Lloc Web sigui ininterromput o estigui lliure d'error. Vueling tampoc assumeix cap responsabilitat ni garanteix que el contingut o el programari al qual es pugui accedir a través del Lloc Web estigui lliure d'errors i no pugui causar danys a l'equip informàtic des del qual hi accedeixi l'usuari. En cap cas Vueling no serà responsable de les pèrdues, els danys o els perjudicis de qualsevol tipus derivats de l'ús del Lloc Web i de la navegació corresponent, inclosos, sense limitació, els danys ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. En particular, Vueling no es fa responsable de cap manera de les caigudes, les interrupcions, la falta o el defecte de les telecomunicacions que hi pogués haver en el transcurs d'operacions de naturalesa financera ni dels danys i perjudicis que es poguessin generar en aquests casos.

5.4. Vueling no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat del Lloc Web.

5.5. Els serveis oferts al Lloc Web només es poden fer servir correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals s'han dissenyat.

6.
Política de Privadesa

Vueling es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de tractar-les amb confidencialitat i, a aquests efectes, ha adoptat les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal que sigui aplicable a Espanya en cada moment. Vueling podrà actualitzar la present Política de privadesa, per la qual cosa es recomana que l'Usuari la consulti periòdicament.

Quines dades personals obtenim?

A través de formularis, Vueling obté les dades personals necessàries, com ara el vostre nom, cognoms, correu electrònic, domicili, DNI, número de targeta de crèdit o número de telèfon o dades de facturació, per a la prestació dels seus serveis o per a la realització de transaccions electròniques.

Vueling també obté informació de la vostra navegació a través de la pàgina web o l'aplicació, com ara el nombre de visites, la informació de registre, l'empremta digital o la informació de localització, entre altres. De la mateixa manera, Vueling pot obtenir informació dels correus electrònics, com ara les confirmacions de lectura d'aquests correus.

Pel que fa a les galetes que Vueling utilitza, podeu obtenir més informació a la nostra Política de Galetes.

Amb qui compartim les vostres dades?

Vueling, en qualitat de responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrades pels Usuaris, informa que podrà cedir les vostres dades al seu accionista majoritari International Consolidated Airlines Group, S.A. (Grup IAG), o a altres empreses que pertanyin al Grup IAG per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privadesa. La relació autoritzada de les empreses que pertanyen al Grup IAG està disponible a Internet (iwww.iairgroup.com). Igualment, podrà cedir les dades a tercers en els casos permesos per la normativa vigent, així com a altres línies aèries amb les quals tingui codis compartits o a Autoritats competents i Administracions Públiques que així ho requereixin.

De la mateixa manera, Vueling podrà donar accés a les dades esmentades als proveïdors de serveis externs que actuen amb qualitat d'encarregats del tractament en nom de Vueling, que en cap cas podran utilitzar-los per a altres finalitats, ni cedir-los a tercers.

Igualment, Vueling podrà facilitar a tercers una part de les dades estadístiques que, en cap cas, permetran la identificació personal de l'Usuari.

Com obtenim les vostres dades?

Vueling pot obtenir dades personals dels Usuaris durant el procediment de reserva de bitllets a través de la pàgina web de Vueling (en endavant el "Web"), aplicació mòbil de Vueling (en endavant l'"Aplicació") o el telèfon, la contractació de productes o serveis, durant la navegació per la seva Web o l'ús de l'Aplicació o les xarxes socials, en crear un compte d'usuari o fidelització, en sol·licitar l'enviament de newsletters, en participar en concursos, sortejos o actes semblants, o a través de tercers que ens les faciliten com agències o operadors turístics o línies aèries amb codi compartit.

Per a què utilitzem les vostres dades?

L'Usuari accepta que les dades personals facilitades, incloent-hi les d'ubicació, si escau, en el moment de sol·licitar la prestació de qualsevol dels nostres serveis, s'incloguin en un o diversos fitxers automatitzats, la titularitat dels quals correspon a Vueling, amb la finalitat de:

 • reservar una plaça per prestar el servei de transport aeri.
 • subministrar i desenvolupar altres serveis contractats i prestacions relacionades amb l'atenció al client o la comercialització directa.
 • administrar el compte d'usuari o fidelització per tal que l'Usuari pugui gestionar les seves reserves de manera més senzilla i personalitzada, veure destinacions o cerques realitzades prèviament, fins i tot des de diferents dispositius (ordinador, tauleta, mòbil).
 • facilitar el procés d'immigració i ingrés.
 • fer complir els requisits relacionats amb la comptabilitat, la facturació i l'auditoria.
 • verificar les targetes de crèdit, dèbit i altres mitjans de pagament.
 • fer complir els requisits de seguretat, administració i jurídics de Vueling.
 • verificar, mantenir i desenvolupar anàlisis i sistemes estadístics de diferent índole, com Google Analytics.
 • detectar i/o prevenir el frau o les activitats anàlogues de caràcter il·legal.
 • prestar serveis addicionals, millores en els nostres serveis i en l'experiència del client a l'hora d'utilitzar la pàgina web o l'Aplicació.
 • Anàlisis estadístiques de visites al Web i comportaments dels Usuaris al Web.
 • Geolocalització mitjançant tecnologia GPS, Bluetooth, xarxes Wi-Fi, adreça IP o tecnologies similars per a una millor personalització dels serveis a través del Web o l'Aplicació.
 • donar-vos a conèixer, fins i tot per mitjans electrònics o dispositius mòbils (notificacions push), qualsevol informació, promoció i publicitat que pugui ser del vostre interès sobre serveis, productes, novetats i altra informació de Vueling. Pel que fa a les newsletters que s'envien, inclouran productes oferts i gestionats per Vueling o per entitats col·laboradores. Si no voleu rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics, podeu donar-vos de baixa a l'enllaç habilitat a aquest efecte a les newsletters que rebeu, a través de la casella del Web habilitat a aquest efecte o a través del vostre compte d'usuari.

Responsabilitat en la veracitat de les dades

L'Usuari haurà de respondre de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà de comunicar-ne qualsevol modificació a Vueling, i Vueling es reserva el dret a excloure dels serveis registrats els Usuaris que facilitin dades falses o fraudulentes, sense perjudici de la resta d'accions legalment procedents.

Vueling no pot fer-se responsable dels enllaços que es mostrin al seu Web i que remetin a altres pàgines web titularitat de tercers responsables d'aquests enllaços.

Exercici dels vostres drets

Per exercir els drets d'accés, modificació, oposició i cancel·lació, l'Usuari podrà enviar a Vueling una petició per escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI o passaport, a l'adreça postal Vueling Airlines, S.A. (Departament Legal), Parc Empresarial Mas Blau II, Plaça Pla de l'Estany, núm. 5, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), o bé l'adreça de correu electrònic lopd@vueling.com, adjuntant igualment el DNI o el passaport.

Aplicació de Vueling

Vueling posa a disposició de l'Usuari una Aplicació gratuïta per tal que pugui reservar un vol o contractar serveis a través d'un dispositiu mòbil (smartphone o tauleta). Aquesta Aplicació processa o recull determinades dades dels Usuaris de manera similar al Web, i les desa en el mateix dispositiu mitjançant l'emmagatzematge local). A més, de tot el que s'ha indicat més amunt, Vueling podrà obtenir dades de localització de l'Usuari mitjançant tecnologia GPS, Bluetooth, xarxes Wi-Fi, adreça IP o tecnologies semblants per proporcionar a l'Usuari informació sobre l'aeroport més proper, operativa, reserves de vol, serveis addicionals o altres comunicacions informatives o comercials mitjançant notificacions push, sempre que l'Usuari hagi donat el seu consentiment a través del seu dispositiu mòbil, que es podrà revocar en qualsevol moment a través del mateix dispositiu.

Igualment, Vueling podrà utilitzar les dades de localització per a finalitats estadístiques, així com per oferir promocions o serveis personalitzats i establir polítiques antifrau.

Xarxes socials

Vueling pot disposar dels comptes de la seva titularitat en diferents xarxes socials per promocionar els seus serveis i podria accedir, a través del proveïdor d'aquest tipus de serveis, a determinada informació sobre l'Usuari, que prèviament accepta compartir a través de les esmentades xarxes. Vueling podria utilitzar les dades obtingudes a través dels seus comptes de les xarxes socials per a la creació de campanyes de publicitat segmentada, concursos, sortejos i promocions, de conformitat amb les condicions particulars i la política de privadesa de cada xarxa social.

A través del seu Web, Vueling pot posar a disposició de l'Usuari serveis que seran prestats per tercers proveïdors, com ara la reserva d'hotels, pàrquings, lloguer de vehicles, transport d'equipatge o altres serveis relacionats. L'Usuari que contracta aquests serveis haurà d'acceptar els termes i les condicions i la política de privadesa de cada proveïdor de serveis, motiu pel qual Vueling no pot responsabilitzar-se d'aquests serveis ni de les dades que l'Usuari voluntàriament els faciliti.

Seguretat en les transaccions

Vueling vetlla per la seguretat i confidencialitat de les transaccions que realitzeu a través del Web o de l'Aplicació, i pren totes les precaucions necessàries per evitar qualsevol accés no autoritzat per part de tercers, tenint en compte l'estat de la tècnica en cada moment.

Treballem de manera continuada en la lluita contra el frau i la usurpació d'identitat en les transaccions electròniques, utilitzant programaris i sistemes que ens ajuden a detectar conductes potencialment fraudulentes i evitar que es repeteixin.

Quan realitzeu una transacció a través del vostre compte d'usuari, se us podrà sol·licitar que Vueling emmagatzemi el vostre número de targeta per a futures compres. El número de la vostra targeta quedarà sempre xifrat mitjançant el protocol SSL que ofereix el nivell més alt de seguretat.

Sense perjudici de la informació anterior, és molt important que l'Usuari prengui les precaucions bàsiques per a la seva pròpia seguretat i, especialment, recomanem les següents:

 • No facilitar mai el vostre nom d'usuari de compte o contrasenyes a terceres persones.
 • Canviar de contrasenya periòdicament i no fer servir contrasenyes que s'utilitzen de manera habitual (123456, qwerty, admin o similars) o fàcilment identificables (la data de naixement, el cognom, etc.).
 • Tancar la sessió i desconnectar els comptes (fins i tot els de les xarxes socials) per evitar l'accés no autoritzat, especialment si us connecteu des d'un equip compartit per altres persones.
 • Tancar la finestra del navegador.
7.
Informació sobre aspectes tècnics

Vueling no es fa responsable de possibles danys o perjudicis derivats d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Vueling; de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues del centre de processament de dades, de les línies telefòniques, del sistema d'Internet o d'altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de Vueling. Així mateix, Vueling no es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Vueling, sempre que procedeixi de fonts alienes. Tampoc es fa responsable Vueling de l'inadequat ús del servei com a conseqüència de tasques de manteniment, una configuració defectuosa de l'equip informàtic de l'usuari o una capacitat insuficient per al funcionament dels sistemes informàtics necessaris per a la utilització dels serveis oferts.

8.
Propietat intel•lectual i industrial

Determinats continguts a què l'usuari pot accedir mitjançant el Lloc Web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel•lectual que són titularitat de Vueling o de tercers. L'accés a aquests continguts o elements mitjançant el Lloc Web no atorga a l'usuari el dret d'alteració, modificació, explotació o reproducció, distribució, comunicació pública ni cap altre dret que correspongui al titular del dret afectat. L'usuari es compromet a utilitzar els continguts i/o elements a què accedeixi mitjançant el Lloc Web per a ús i necessitats propis, i a no fer-ne en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta.

9.
Retirada i suspensió dels serveis

Vueling pot retirar o suspendre, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, la prestació de serveis als usuaris que incompleixin el que estableixen aquestes condicions d'ús.

10.
Durada i terminació

La prestació dels serveis i la informació del Lloc Web tenen, en principi, una durada indefinida. Vueling pot finalitzar o suspendre la prestació del servei i/o qualsevol altre element del Lloc Web en qualsevol moment. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà els usuaris prèviament de la finalització o suspensió de la prestació dels diversos serveis.

11.
Jurisdicció i llei aplicable

En el supòsit que sorgeixi cap conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de aquestes condicions d'ús, els jutjats i tribunals que, si escau, coneguin de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.

Tot això sense perjudici de la facultat de l'usuari d'adreçar-se a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En el cas que es tracti d'una compravenda feta per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

Has seleccionat una data d'anada que és posterior a la data de tornada.
Abans de continuar, has de seleccionar el número de passatgers que viatjaran.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • ©2016 Vueling Airlines SA